علائم و نشانه غار مثلثی در دفینه یابی

علائم و نشانه غار مثلثی در دفینه یابی

علائم و نشانه غار مثلثی در دفینه یابی علائم و نشانه غار مثلثی در دفینه یابی غارهای مثلثی یکی دیگر از انواع غارهایی است که متعلق به چند صد سال یپش می باشند . در برخی از این غارهای مثلثی دفینه وجود دارد . دوستان بدلیل اینکه در دفینه یابی