علائم گنج در حوض های باستانی

رمزگشایی دفینه های حوضهای باستانی

رمزگشایی دفینه های حوضهای باستانی رمزگشایی دفینه های حوضهای باستانی تفسیر و کارشناسی آثار و علائم و نشانه های گنج و دفینه در حوض های ساروجی باستانی . آشنایی با محل و مکان دقیق مخفی سازی و پنهان سازی گنج و دفینه و طلا در حوض های قدیمی و باستانی