علامت ماسه در دفینه یابی

مفهوم لایه شن و ماسه در دفینه

مفهوم لایه شن و ماسه در دفینه مفهوم لایه شن و ماسه در دفینه یکی دیگر از علائم و نشانه های حین حفاری در گنج یابی و دفینه یابی لایه شن و ماسه می باشد . در هنگام حفاری ممکن است با لایه های متفاوتی از خاک برخورد کنید و