علامت و نماد دفینه

آثار وعلایم دفینه در حفاری

آثار وعلایم دفینه در حفاری آثار وعلایم دفینه در حفاری   علامت و نشانه های گنج روی سطح زمین جویندگان گنج و دفینه در حین حفاری ممکن است با برخی از آثار و علائم و نشانه ها برخورد کنند . از نشانه های مهم می توان به وجود سنگ چین