غار دارای بار

نشانه وجود لانه خفاش در سقف غار

نشانه وجود لانه خفاش در سقف غار نشانه وجود لانه خفاش در سقف غار نظر اول : نماد یا نشانه دفینه که به معنای غار می باشد در اطرافش غار وجود دارد، جستجوی سطح باید انجام شود. 1 در اطراف غار بازی باشد، از قبل باز شده، تلاش نکنید. 2