فروش ردیاب چندکارهRADAR GRAPH

ردیاب چندکارهRADAR GRAPH

ردیاب چندکارهRADAR GRAPH ردیاب چندکارهRADAR GRAPH   تکنولوژی 2022 USA جدید و دیده  نشده  در RADAR GRAPH استفاده شده به نام سنسور چند جهته با فیلتر چند زمانه که در جهت بالابردن دقت و قدرت بهینه سازی تهیه و استفاده شده است.   تعیین عمق دقیق هدف و قدرت کاوش