نشانه چاه با چیدمان سنگی دردفینه یابی

نشانه چاه با چیدمان سنگی دردفینه یابی

نشانه چاه با چیدمان سنگی دردفینه یابی نشانه چاه با چیدمان سنگی دردفینه یابی دوستان درست به دیواره دقت کنید کاملا انحرافی مسدود نمایان هست …خب این سوال پیش میاد حالا وقتی مسیر در دیواره هست کف چرا با سنگ مسدود شده… برای این سیستم کاری دو نظریه میشه داشت…