علامت رعد و برق روس شنگ

نماد حکاکی رعد و برق ورودی تونل

نماد حکاکی رعد و برق ورودی تونل نماد حکاکی رعد و برق ورودی تونل علامت و نشانه و حکاکی شکل رعد و برق بر روی سنگ ها و صخره ها و ورودی غارها و تونل های باستانی یک نماد خطر می باشد . جویندگان گنج و دفینه در هنگام حفاری