فروش فلزیاب تکنتیکس گاما 6000

Teknetics Gamma 6000

Teknetics Gamma 6000 Teknetics Gamma 6000   با کنترل GROUNDGRAB™ Gamma و نشانگر کانی سازی روی صفحه، شرایط سخت زمین را مدیریت کنید. شناسه هدف چند تن صوتی شناسایی اهداف تنها با صدا را آسان می کند. دسته‌های هدف ناخواسته را حذف کنید و با حالت تمام فلزی بدون حرکت